Hem

Välkommen till IFS Umeå!

IFS i Umeå är en lokalförening inom Schizofreniförbundet, intresse- förbundet för personer med schizofreni och liknade psykoser.

IFS i Umeå riktar sig till personer med erfarenhet av psykiska funktionshinder antingen som närstående eller själverfarna. OBS! Inte bara schizofreni. Föreningens uppgift är att tillvarata gemensamma och specifika intressen som personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga har.

Nu är det möjligt att anmäla sig till Prospect för familjer och vänner. Kursen äger rum den 24:e Oktober och kostar 150 kr.

20:e September, Studiecirkeln “Balans, tillit och hopp – en cirkel om existentiell hälsa”
Cirkeln rekommenderas till oss anhöriga för att ge oss verktyg och stöd.

“Existentiell hälsa handlar om hur du ser på världen, dig själv och din relation till de sammanhang du ingår i. Trots fysisk och psykisk god hälsa kan vi ibland känna oss sköra.

I denna samtalsgrupp kommer vi att jobba med samtalskort och bilder för att komma vidare och hitta nya vägar. Vi utgår från åtta teman för existentiell hälsa med fokus på friskfaktorer”.

Tid torsdag 20 september, kl 13.00 – 15.15.
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolans exp., Kungsgatan 42, Umeå.

Vid frågor, kontakta Carlos de Rada, Studieförbundet Vuxenskolan tel 090-12 55 85 eller carlos.derada@sv.se

Se verksamhet för höstens samtliga aktiviteter

 

 

 

 

Verksamhet

Aktiviteter för hösten 2018

20:e September, Studiecirkeln “Balans, tillit och hopp – en cirkel om existentiell hälsa”

1:a Oktober, Månadsmöte

24:e Oktober, Studiecirkeln Prospect-familj – Kursen kommer äga rum i Studieförbundet vuxenskolans lokaler. Anmälan görs här.

5:e November, Psykeveckan – IFS kommer finnas vid ett föreningsbord måndag och tisdag

3:e December, Månadsmöte

Kontakt

Kontakt

Till IFS Umeå kan du komma för att få hjälp och stöd med att gå vidare. Föreningen fungerar som en mötesplats där människor kan träffas för att utbyta erfarenheter med varandra. Välkommen!

Föreningens e-postadress: info@ifsumea.se

Föreningen har en Facebook-sida.

Kontaktpersoner

Lena Wedholm 070 – 280 26 02 wedholm_lena@hotmail.com

Lena Jonsson 073 – 825 27 58 lenai.jonsson@gmail.com

Om

Bilder:
Skog Södra Sandhamn av Johan Fredriksson
Rådhusesplanaden Umeå av Fredrik Larsson photography

Webansvarig:
Åke Forslund