Hem

Välkommen till IFS Umeå!

IFS i Umeå är en lokalförening inom Schizofreniförbundet, intresse- förbundet för personer med schizofreni och liknade psykoser.

IFS i Umeå riktar sig till personer med erfarenhet av psykiska funktionshinder antingen som närstående eller själverfarna. OBS! Inte bara schizofreni. Föreningens uppgift är att tillvarata gemensamma och specifika intressen som personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga har.

Tack för en fin vår, vi ser fram emot att möta nya och gamla medlemmar till hösten när möten och aktiviteter återupptas.

Verksamhet

Aktiviteter för våren 2018

 • Årsmöte 5:e Mars kl 18:00 på Kärnhuset i Umeå
 • Studiecirkeln Prospect -familj och vänner, platser finns för intresserade. Klicka här för att anmäla dig.
  • Studiecirkeln vänder sig till alla familjemedlemmar som har varit inblandade i psykisk sjukdom.
  • Den fokuserar på egna behov och förbättra självförtroende, att öka förmågan att hantera situationen och syftar till att få kontroll och öka livskvaliteten.
  • Kursstart hösten 2018.

Utöver dessa kommer även följande medlemsmöten hållas på kärnhuset kl 19.00 vid följande tillfällen:

 • 5:e Februari Information av avdelningschef Ann Larsson från psykiatriavdelning 2
 • 9:e April Information av Andreas Lundgren från Individ-och Familjenämnden
 • 7:e Maj Politikerbesök inför höstens val
 • 7:e Juni Avslutningsträff på Brännlands värdshus

Skicka din intresseanmälan till Lena Jonsson vie e-post på lenai.jonsson@gmail.com eller ring 073-825 27 58.

Kontakt

Kontakt

Till IFS Umeå kan du komma för att få hjälp och stöd med att gå vidare. Föreningen fungerar som en mötesplats där människor kan träffas för att utbyta erfarenheter med varandra. Välkommen!

Föreningens e-postadress: info@ifsumea.se

Föreningen har en Facebook-sida.

Kontaktpersoner

Lena Wedholm 070 – 280 26 02 wedholm_lena@hotmail.com

Lena Jonsson 073 – 825 27 58 lenai.jonsson@gmail.com

Om

Bilder:
Skog Södra Sandhamn av Johan Fredriksson
Rådhusesplanaden Umeå av Fredrik Larsson photography

Webansvarig:
Åke Forslund