Hem

Välkommen till IFS Umeå!

IFS i Umeå är en lokalförening inom Schizofreniförbundet, intresse- förbundet för personer med schizofreni och liknade psykoser.

IFS i Umeå riktar sig till personer med erfarenhet av psykiska funktionshinder antingen som närstående eller själverfarna. OBS! Inte bara schizofreni. Föreningens uppgift är att tillvarata gemensamma och specifika intressen som personer med psykiska funktionshinder och deras anhöriga har.

IFS månadsmöte 7:e Juni

Torsdagen den 7:e Juni äter vi lunch på Brännlands Wärdshus kl 11.00.  För samåkning från Umeå åker vi från Kärnhuset kl.10.30. Anmäl er till Ulla -Britt innan den 1 juni, tel. 070-8756997 eller 090-778587.

Se gärna menyn på, www.brannlandswardshus.se och tala om vad du vill äta när du anmäler dig.

Hjärtligt välkommen till vårt månadsmöte!

IFS månadsmöte 7:e Maj

Vi bjuder in till informations- och diskussionskväll där du kan få svar på dina frågor om landstingspolitiken. Vi har bjudit in följande landstingspolitiker:

Harriet Hedlund, Socialdemokrat. Hon är ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeå-regionen och dessutom ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ewa-May Karlsson, Centerpartist. Hon sitter i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Liselott Olsson, Vänsterpartist. Landstingsråd och är andre vice ordförande i landstingsstyrelsen.

Birgitta Nordvall, Kristdemokrat. Hon sitter i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsens arbetsutskott samt landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.

Arrangemanget är ett samarbete med Kärngården personalkooperativ ek. förening.

Ta chansen att få svar på dina frågor och få ett grepp om landstingspolitiken!

Prospect- familj och vänner

Tyvärr har vårens tillfälle blivit inställt p.g.a. få anmälda. Kursen kommer istället hållas under hösten.

Prospect är en beprövad metod som ger vidgade perspektiv för personer med erfarenhet av psykisk sjukdom. Prospect är utvecklat av och för själverfarna, familj och vänner samt personal inom vård och omsorg.

IFS Umeå (Intresseföreningen för Schizofreni och liknande psykoser) erbjuder möjligheten att delta i “Prospect för familj och vänner” under tre kvällar i höst

Verksamhet

Aktiviteter för våren 2018

 • Årsmöte 5:e Mars kl 18:00 på Kärnhuset i Umeå
 • Studiecirkeln Prospect -familj och vänner, platser finns för intresserade. Klicka här för att anmäla dig.
  • Studiecirkeln vänder sig till alla familjemedlemmar som har varit inblandade i psykisk sjukdom.
  • Den fokuserar på egna behov och förbättra självförtroende, att öka förmågan att hantera situationen och syftar till att få kontroll och öka livskvaliteten.
  • Kursstart hösten 2018.

Utöver dessa kommer även följande medlemsmöten hållas på kärnhuset kl 19.00 vid följande tillfällen:

 • 5:e Februari Information av avdelningschef Ann Larsson från psykiatriavdelning 2
 • 9:e April Information av Andreas Lundgren från Individ-och Familjenämnden
 • 7:e Maj Politikerbesök inför höstens val
 • 7:e Juni Avslutningsträff på Brännlands värdshus

Skicka din intresseanmälan till Lena Jonsson vie e-post på lenai.jonsson@gmail.com eller ring 073-825 27 58.

Kontakt

Kontakt

Till IFS Umeå kan du komma för att få hjälp och stöd med att gå vidare. Föreningen fungerar som en mötesplats där människor kan träffas för att utbyta erfarenheter med varandra. Välkommen!

Föreningens e-postadress: info@ifsumea.se

Föreningen har en Facebook-sida.

Kontaktpersoner

Lena Wedholm 070 – 280 26 02 wedholm_lena@hotmail.com

Lena Jonsson 073 – 825 27 58 lenai.jonsson@gmail.com

Om

Bilder:
Skog Södra Sandhamn av Johan Fredriksson
Rådhusesplanaden Umeå av Fredrik Larsson photography

Webansvarig:
Åke Forslund