Boktips

  • Vad hjälper, vägar till återhämtning av Alain Topor: De flesta människor som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig, helt eller delvis. Att återhämta sig betyder inte att man nödvändigtvis är fri från alla symtom utan kan även innebära att man kan hantera dem och leva ett acceptabelt liv.
  • Att möta barn till psykiskt sjuka föräldrar av Inga-Lisa Sigling:  I alla familjer uppstår mer eller mindre problem, men oftast går de att lösa på ett eller annat sätt. I en familj där en eller båda föräldrarna är psykiskt sjuka kan mer allvarliga problem uppstå. Boken ger en vägledning för vuxna i deras närhet och sammanställer en rad olika teorier och erfarenheter.
  • Onyttig som en ros av Arnhild Lauveng: Har sjuka människor mindre värde? Vem ska definiera vad förbättring är, och ska tidigare sjuka alltid vara dubbelt så friska för att räknas som friska? Arhild Lauveng skriver med utgångspunkt från egna erfarenheter, både från tiden som patient och med psykologens perspektiv.
  • Återhämtning från svåra psykiska störningar av Alain Topor
  • I morgon var jag alltid ett lejon av Arnhild Lauveng