Verksamhetsplan 2019

Föreningen avser att under året

 • Ha föreningsmöten 1 gång per månad med olika innehåll. Mötena är
  oftast 1:a måndagen i månaden klockan 19.00 i Kärnhusets lokaler
  Dunkersgatan 1. Våra möten och sammankomster meddelas i sociala
  medier,( hemsida och facebook) och föreningsservicebrev.
 • Fortsätta studiecirkel kring anhörigas situation (Materialet kallas Prospect-
  familj och vänner)
 •  Medverka i planering och genomförande av Psykeveckan i november.
  Vara representant i kommunens Brukarråd, Ledningsgrupp för Personliga
  ombud och Nätverket för NSPH i Umeå.
 •  Delta i olika lokala, regionala och nationella konferenser, temadagar och
  kongresser som berör psykiska funktionshinder.
 •  Medverka vid olika utbildningar för att informera om de anhörigas och
  själverfarnas situation och erfarenheter.
 • Verksamheten ovan är kostnadsberäknad till ca. 20 000:-. Det är framför allt
  utbildning, konferenser och diverse arrangemang som innebär kostnader.
  Därutöver betingar information och administration utgifter på ca 10 000 :-.Förutom den planerade verksamheten arbetar föreningen med stödjande
  verksamhet för medlemmar och övriga som tar kontakt med föreningen. Stödet innebär många samtal och försök till råd i många gånger svåra situationer.

Styrelsen för IFS Umeå