Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan för IFS Umeå 2019

Föreningen avser att under året

  •  Ha föreningsmöten en gång per månad med olika innehåll. Mötena är oftast 1:a måndagen i månaden klockan 19.00 i Kärnhusets lokaler Dunkersgatan 1. Våra möten och sammankomster meddelas i sociala medier,( hemsida och facebook), föreningsservicebrev samt på Kärnhusets anslagstavla. • Fortsätta studiecirkel kring anhörigas situation. (Materialet kallas Prospectfamilj och vänner)
  • Medverka i planering och genomförande av Psykeveckan i november. Vara representant i kommunens Brukarråd, Nätverket Psykisk Hälsa Umeå och styrgruppen för Personligt ombud (PO). • Delta i olika lokala, regionala och nationella konferenser, temadagar och kongresser som berör psykiska funktionshinder.
  • Medverka vid olika utbildningar för att informera om de anhörigas och själverfarnas situation och erfarenheter. Verksamheten ovan är kostnadsberäknad till ca. 20 000:-. Det är framför allt utbildning, konferenser och diverse arrangemang som innebär kostnader. Därutöver betingar information och administration utgifter på ca 10 000 :-. Förutom den planerade verksamheten arbetar föreningen med stödjande verksamhet för medlemmar och övriga som tar kontakt med föreningen. Stödet innebär många samtal i många gånger svåra situationer.

Styrelsen för IFS Umeå