Verksamhetsplan 2017

  • Ha föreningsmöten en gång per månad med olika innehåll. Vi planerar att under våren ta del av TV-programmet Djävulsdansen, göra studiebesök på ett boende på Ersboda, få information av kommunens anhörigkonsulenter och få besök av en hjärnkollinspiratör (Patrik Åkerblom). Mötena är oftast första måndagen i varje månad klockan 19:00 i kärnhusets lokaler Dunkersgatan 1 eller 3. Annonser finns i VK/VF under föreningsguiden.
  • Ordna studiecirkel kring anhörigas situation (Materialet kallas Prospect)
  • Vara representerad i kommunens Brukarråd, Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten, Ledningsgruppen för personliga ombud, Nätverket för NSPH i Umeå.
  • Delta i olika lokala, regionala och nationella konferenser, temadagar och kongresser som berör psykiska funktionshinder
  • Medverka vid utbildningar för att informera om de anhörigas och själverfarnas situation och erfarenheter

 

Verksamheterna ovan är kostnadsberäknade till ca 20 000 Kr. Det är framför allt utbildning, konferenser och diverse arrangemang som innebär kostnader. Därutöver betingar information och administration utgifter på ca 10 000 Kr.

Förutom den planerade verksamheten arbetar föreningen med stödjande verksamhet för medlemmar och övriga som tar kontakt med föreningen. Stödet innebär många samtal och försök till råd i många gånger svåra situationer.

31 December 2016 – Styrelsen för IFS Umeå