Verksamhet

Aktiviteter för våren 2019

18:e Februari kl. 19:00 Föreningens årsmöte

4:e Mars kl. 19.00 Medlemsmöte: Besök av universitetsadjunkt Carina Nyman vid polisutbildningen i Umeå.

1:a April Medlemsmöte: Tema psykofarmaka. Professor/överläkare klinisk vetenskap Mikael Sandlund besöker mötet.

6:e Maj Medlemsmöte: Besök av Åsa Geuken

3:e Juni Medlemsmöte: Våravslutning, tema ännu ej klart.