Verksamhet

Aktiviteter för våren 2018

 • Årsmöte 5:e Mars kl 18:00 på Kärnhuset i Umeå
 • Studiecirkeln Prospect -familj och vänner, platser finns för intresserade. Klicka här för att anmäla dig.
  • Studiecirkeln vänder sig till alla familjemedlemmar som har varit inblandade i psykisk sjukdom.
  • Den fokuserar på egna behov och förbättra självförtroende, att öka förmågan att hantera situationen och syftar till att få kontroll och öka livskvaliteten.
  • Kursstart hösten 2018.

Utöver dessa kommer även följande medlemsmöten hållas på kärnhuset kl 19.00 vid följande tillfällen:

 • 5:e Februari Information av avdelningschef Ann Larsson från psykiatriavdelning 2
 • 9:e April Information av Andreas Lundgren från Individ-och Familjenämnden
 • 7:e Maj Politikerbesök inför höstens val
 • 7:e Juni Avslutningsträff på Brännlands värdshus

Skicka din intresseanmälan till Lena Jonsson vie e-post på lenai.jonsson@gmail.com eller ring 073-825 27 58.